Γ—

25.00

Categorie:
+ –
Specialization Introduction: Excel to MySQL: Analytic Techniques for Business
assignment
About this Specialization
Preview 20 min
assignment
Specialization Overview
Preview 20 min
assignment
About this Specialization
assignment
New Lecture
assignment
New Lecture
+ –
New Section
assignment
New Lecture
Sebastian Mennes MSc.

Sebastian Mennes (1984) is ondernemer, spreker en schrijver. Hij verkocht zijn bedrijf, investeert nu in veelbelovende startups en financiert ontwikkelingssamenwerking in India. Daarnaast is Sebastian ervaringsdeskundige als het om mentale uitdagingen gaat, aangezien hij als twintiger met een burn-out thuis kwam te zitten en als dertiger in een depressie belandde. Als geen ander is hij zich bewust van de risico’s van onze door technologie gedreven prestatiemaatschappij. Met CutTheCrap.me brengt hij een no-nonsense tegengeluid.

BOEKEN ALS SPREKERBOEKEN ALS SPREKER Masterclass Work-Life BalanceMasterclass Work-Life Balance
Your Cart